TIMER ALARM

CQme Timer Alarm är en funktion som ger dig extra trygghet om du till exempel har ett sjukdomstillstånd som kan förvärras snabbt, tar en simtur, eller ger dig ut och joggar. När du startar CQme Timer Alarm börjar en nedräkning. Om tiden löper ut startas ett larm automatiskt. Du kan avbryta eller starta om nedräkningen när du vill. Du väljer själv hur lång nedräkningen ska vara.

Om larmet startar tas det emot av dina larmmottagare. Via live-streaming och Pre Incident Recording (PIR) kan larmmottagaren höra vad som händer och nyss hänt på platsen. Det gör att de vet vilken situation du hamnat i och kan avgöra vilken hjälp du behöver.

Se vår instruktionsvideo om CQme Timer alarm.

Köp nu