MAN DOWN

CQme Man Down är en avancerad funktion som använder telefonens sensorer för att upptäcka om du faller och starta ett larm automatiskt. Larmet sänds till dina larmmottagare. Den som tar emot larmet ser exakt var du befinner dig och kan höra live-streamat ljud från platsen.

När CQme Man Down aktiverats tar det 20 sekunder innan larmet sänds iväg. Under den tiden har du möjlighet att avbryta larmet om det var ett falsklarm.

Bakom CQme-appen finns ett avancerat säkerhetsklassat nätverk av servrar. Det ser till att dina larmmottagare har tillgång till positionsdata och ljud från din telefon både före och under incidenten för att kunna avgöra vad som har hänt och vilken hjälp som behöver skickas till platsen.

CQrifys servrar får också tillgång till rörelsedata som samlas från sensorer i telefonen. Dessa data analyseras och bearbetas i Man Down-funktionen för att avgöra om du har ramlat och skadat dig. Systemet gör en individuell rörelseprofil baserat på hur du rör dig när CQme-appen är igång. På så vis kan systemet automatiskt justera sina algoritmer oavsett om du tar en joggingtur, arbetar i skogen eller har en stillsam dag i ditt hem.

Köp nu