Köpvillkor

1. Företagsinformation

www.cqrify.com tillhandahålls av TEKNOS Sweden AB med Org nummer 556964-4882. Information och bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

2. Priser

Priset för varje tjänst anges inklusive mervärdesskatt i den valuta som används i ditt angivna hemland. Vid betalning visas det totala priset inklusive moms.

3.1 Betalning

Betalning sker i form av månatlig abonnemangsbetalning. Betalningsmetoden tillhandahålls av vår betalningspartner Bambora. Våra abonnemang har ingen uppsägningstid.

3.2 Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort för din första period sker direkt och därefter samma dag varje månad så länge du behåller ditt larmabonnemang.

4. Sekretess, säkerhet & personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. TEKNOS Sweden AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. All information hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Enligt PUL har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig.

5. Kontakt och Kundtjänst

Kontaktuppgifter till oss finner ni på www.cqrify.com.

6. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

7. Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan innebära tillämpning av denna bestämmelse.

8. Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger TEKNOS Sweden AB inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

9. Synpunkter, klagomål eller reklamationer

Om du har synpunkter, klagomål eller reklamationer, kontakta oss via på kontaktsidan som du hittar på www.cqrify.com., så hjälper vi dig.

10. Tvister och lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.