Vår story

Historien bakom CQrify

Otryggheten växer i samhället och efterfrågan på tjänster som ökar tryggheten växer lavinartat.

Det hela började i Ludvika, på bolaget NYX Security, där en av grundarna arbetade. Det NYX var pionjärer på och unika med var att de med hjälp av modern kamerateknik, internetutvecklingen och smarta programvaror kunde säkerställa larm på ett helt annat sätt än vad som var möjigt med tidigare tekniker.

I princip eliminerades falsklarmen och larmoperatörerna kunde på ett bättre sätt hantera uppkomna situationer och ge kunden rätt åtgärder.

NYX ägs idag av Securitas.

Samtidigt utvecklades de smarta mobiltelefonerna snabbt. Dagens smarta mobiler innehåller bland annat kameror, mikrofoner, gyrometrar, accelerometrar och positionsdata. Med dessa verktyg kopplade till unika tekniska plattformar tillsammans med kunskaperna från NYX lades grunden till "nya NYX" - personlarm i mobiltelefonen - CQrify.

Vårt tekniska team består av personer med djup kunskap inom bland annat databaser, serverutveckling, systemarkitektur, positionsbaserad logik, internet-teknik, tekniska plattformar och rörelsebaserade algoritmer. Inom bolaget finns även entreprenörer samt visionärer.

Tjänsten CQrify Me (CQme)

CQme är ett unikt personlarm i mobilen. Den har funktioner som Follow Me, Timer Alarm, Geofence, Man Down och batterilarm. Användaren kan larma genom att skaka mobilen, rycka ut hörlurssladden eller genom att trycka på larmknappen i appen.

CQme skickar en länk till utvalda larmmottagare. Användaren kan även välja att ansluta sig till auktoriserad larmcentral i Sverige. De kan i valda delar av Sverige även skicka fram väktare vid nödsituationen om kunden så vill. Väktartjänsten finns idag enbart på den professionella versionen av larmet - CQpro.

Länken som skickas innehåller:

  • Live streaming, där du även kan "backa" ljudet med Time Line Streaming (TLS), för att gå tilbaka och lyssna om och på så sätt bilda dig en ännu bättre bild över den nödställdes behov av hjälp och vad som hänt.
  • Pre Incident Recording (PIR). PIR är en helt unik funktion som innebär att mottagaren av larmet även kan höra vad som hände innan larmet gick.

PIR-ljudet är mycket värdefullt i en situation där en person t.ex blir rånad, larmar och blir nedslagen. TLS/live streaming är helt tyst men med PIR kan man höra vad rånarna sagt och vad de gjort. Den som tar emot larmet kan höra och förstå händelseförloppet och se till att skicka hjälp. I konkurrerande system hade det varit tyst, om de ens har ljudströmning. Den rånade personen skulle ligga helt stilla på marken och då blir det svårt att hjälpa till.

Intelligensen i våra tekniska plattformar utnyttjar valda delar av mobilens tekniska funktioner och hanterar analys av dataflödena från dessa som vi är intresserade av. Inget sker i mobilen utan allt detta sker på våra servrar.

I bakgrunden finns även vår egen alarmcentral som är en kopia av hur de professionella är uppbyggda - vilket öppnar upp möjligheter att dels driva centraler själv eller i partnerskap med andra.

CQme innehåller även följande unika programvarukomponenter:

  • Signal Processing Engine for Motion (SPEM) för Man Down
  • High-End Position Ping Processor (HEPPP) för Geofencing
  • Remote Intellingence Framwork (RIF) som låter våra servrar göra analysarbetet bättre än befintliga smarta mobiler
  • Machine Learning Assisted Artificial Intelligence (MLA-AI) som gör att vår server lär sig aktuella beteendemönster hos nyttjaren av vår tjänst

Allt datatrafik är krypterat och skyddad samt klass 2-certifierat. Vi stödjer branchens protokoll för larmkommunikation och kryptering.