Integritet

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats eller gör ett köp. Den insamlade informationen består av namn, adressuppgifter, emailadress, telefonnummer, personlig information och dina kontaktpersoner.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar data när CQme- används.

2. Användning av information

Den data vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Skicka hjälp till platsen om du larmat i en nödsituation.
  • Informera dina kontaktpersoner vid en nödsituation.
  • Ta reda på vad som hänt före och under en nödsituation.

3. Informationssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att assistera dig i en nödsituation eller för att genomföra en beställning.

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, INTE personligt identifierbar information till utomstående part.

Vi har dock rätt att dela information om det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

5. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i en säker och skyddad miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

6. Avsluta abonnemang

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår ditt abonnemang, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

7. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.