VI HÖR DIG

Om du larmar, skickas omedelbart live-streamat ljud från din telefon. Larmmottagarna kan höra vad som händer på platsen och snabbt bilda sig en uppfattning om vilken hjälp du behöver.

CQme har dessutom funktionen Pre Incident Recording (PIR), som gör att larmmottagarna kan höra vad som hände innan larmet startades. Man kan även gå framåt och bakåt i ljudinspelningen om det behövs för att förstå vad som händer på platsen.

Ljudinspelningarna kan användas i samband med en eventuell brottsutredning om du vill.