SKAKLARM

Genom att skaka telefonen kan du larma på ett mycket snabb sätt. Du sätter CQme-appen i beredskapsläge och om en hotfull situation uppstår, skakar du telefonen. Då startar ett larm precis som om du hade tryckt på larmknappen.