HEADSET

Genom att plugga in ett headset i din telefon får du tillgång till ett mycket snabbt och diskret sätt att larma. Du sätter CQme-appen i beredskapsläge och om en hotfull situation uppstår rycker du ur sladden till ditt headset. Då startar ett larm precis som om du hade tryckt på larmknappen.