BATTERILARM

Med batterilarmet känner CQme-appen av om batteriet i din telefon håller på att ta slut. Om batternivån blir för låg, skickas ett larm till dina egna larmmottagare som visar din senaste position.