PANIC BUTTON

Med CQme-appen i beredskapsläge har du tillgång till en stor tydlig larmknapp. Tryck på knappen i två sekunder, så startar larmet. Om du har valt att ha en larmsignal, så hörs den nu. CQme-appen börjar omedelbart skicka din position och live-streamat ljud från din telefon till CQrifys servrar.

Om du valt att koppla larmet till en auktoriserad larmcentral, får larmoperatören tillgång till all din information och ser var du är och hör vad som händer på platsen. Ett SMS med en larmlänk skickas också direkt till dina egna larmmottagare, som kan se ditt larm. Dina larmmottagare får tillgång till samma information som larmoperatörerna för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.