VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Klicka på den fråga du är intresserad av för att se svaret på.

Hur betalar man för sina tjänster?

När du köper ditt abonnemang, registreras dina kortuppgifter hos Bambora, som är en betalningstjänst. Kostnaden för ditt abonnemang och eventuella SMS-avgifter dras automatiskt varje månad.

Vad är testläge?

När du kör CQme-appen i testläge, fungerar alla funktioner som vanligt, men ett larm går aldrig fram till en larmcentral utan bara till dina egna larmmottagare. Syftet med testläget är att du ska kunna testa hur CQme-appen fungerar och visa dina kontakter.

Ett testlarm avbryts automatiskt efter två minuter för att inte belasta våra servrar mer än nödvändigt.

Varför måste jag betala för SMS som skickas om jag larmar eller använder follow me?

Enligt regelverket för smartphones, får en app inte skicka SMS. Alla SMS skickas därför från vår server, vilket även garanterar att SMS-et kommer iväg med hög prioritet i teleoperatörens system.

Fungerar CQme-appen överallt?

CQme-appen är beroende av att ha mottagning för att kunna skicka datatrafik och GPS för att kunna ange var du befinner dig.

Hur snabbt kommer ett larm fram?

I regel når ett larm samtliga mottagare på mindre än en sekund, men det kan variera beroende på en mängd faktorer som är involverade, som datamottagning, belastning hos telefonoperatörer m.m.

Hur skiljer sig CQme-appen från andra liknande appar?

Det finns enklare larm-appar på marknaden som skickar SMS med GPS-position. CQme-appen innehåller flera funktioner som bara varit tillgängliga i professionella larm tidigare.

Live streaming-ljud gör att den som tar emot ett larm från CQme-appen kan bedöma vad som har hänt och tillkalla rätt hjälp eller avfärda larmet som ett falsklarm om det framgår tydligt av vad som hörs.

Andra funktioner, som Timerlarm, Man down, Follow me, Geofencing och Batterilarm skiljer också CQme-appen från det övriga utbudet.

Vi erbjuder också ett klass-2 larm till en certifierad och auktoriserad larmcentral, där larmoperatörer finns tillgängliga dygnet runt, året runt.

CQme erbjuder även tillvalet väktarutryckning, som gäller i stor-Stockholm.

Var kan man få väktarhjälp i samband med ett larm?

Vår samarbetspartner, Rapid, erbjuder väktarutryckning i storstadsområdena runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Övriga områden omfattas inte av väktartjänsten.

Vad är PIR?

Pre Incident Recording - PIR - är en inspelning av vad som hände före ett larm. Med CQme-appen i standby-läge, spelas ljudet i din telefon in i 20-sekunderssegment som tas bort automatisk efter 40 sekunder. Om ett larm skickas, skickas ljudinspelningen från de senaste 40 sekunderna till vår larmserver så att larmoperatörer och dina egna larmmottagare kan höra vad som hände under upp till 40 sekunder innan larmet skickades.

Om jag lyssnar på musik i min telefon när jag startar CQme-appen, blir det ett kort avbrott i ljudet när jag startar appen - varför?

CQme-appen förbereder för att spela in ljud i händelse av ett larm. Då uppstår ett avbrott på ungefär en halv sekund.

Hur skickar jag ett meddelande om jag inte har hittat svaret på min fråga här?

Använd vårt kontaktformulär