Allmänna villkor

Betalning

När du köper ditt larmabonnemang, debiteras du en månadsavgift för den första månaden och ditt abonnemang startas omedelbart. Du debiteras sedan automatiskt på samma kort varje månad så länge du behåller ditt abonnemang. Alla betalningar hanteras av vår betalningspartner, Bambora, och deras samarbetspartners. Ditt larmabonnemang har ingen uppsägningstid.

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

Om din månadsbetalning misslyckas, t.ex på grund av att ditt kort har gått ut eller för att täckning saknas, får du ett meddelande om detta via den email-adress du har angivit när du registrerat dig hos oss. Om vi fortfarande inte lyckats debitera din månadsavgift efter sju dagar, avslutas ditt abonnemang och du får ett meddelande om detta.

Observera att vi aldrig har information om varför en betalning har misslyckats. Om ditt kort har löpt ut eller spärrats, behöver du ändra dina kortuppgifter under Mitt konto -> Betalningar.

Din information

Det är mycket viktigt att du anger korrekt och komplett information om dig själv för att du ska kunna få bästa möjliga hjälp i en nödsituation. Använd våra instruktionsfilmer om du behöver mer information. All användarinformation hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. CQrify säljer inte någon användardata till tredje part.

Priser

Alla aktuella priser hittar du i vår prisinformation. Om du skickar larm till dina egna larmmottagare eller om du använder CQme Follow me-tjänsten, skickas SMS från CQrifys SMS-server. Du kommer att debiteras för dessa SMS i efterskott i samband med din månadsbetalning.

Användning

Generellt gäller att för att CQme-appens funktioner ska fungera, krävs ett aktivt telefonabonnemang med datatrafik och att telefonens positioneringstjänst är aktiv. När CQme-appen installeras, måste du godkänna att appen får använda de funktioner som den begär tillgång till.

Som användare måste du informera de personer du använder som egna larmmottagare och kontaktpersoner om vilka instruktioner som gäller vid mottagande av personlarm. Du är ansvarig för att rätt information finns angiven i CQme- appen.

När du lägger till en egen larmmottagare eller kontaktperson, skickas information till personen via SMS med en länk till mer information. En gång per år skickas en påminnelse om vad som gäller till egna larmmottagare och kontaktpersoner.

Alarmcentral

Alarmcentralen följer en standardiserad larminstruktion med nedanstående steg:

  • Larmoperatören gör en professionell bedömning av bakgrunden och agerar utifrån den.
  • Om användaren har ett abonnemang med väktarutryckning (gäller endast CQpro), skickas väktare till platsen.
  • Kontaktpersonerna kontaktas via telefon.

Missbruk

Att larma falskt kan vara ett brott. Larmtjänsten får aldrig missbrukas. I händelse av missbruk kommer vi utfärda en varning och om missbruket fortsätter, stängs larmtjänsten av. Grovt missbruk av tjänsten kommer att polisanmälas. Falsklarm debiteras enligt gällande prislista. Falsklarm till alarmcentral debiteras en straffavgift.

Uppsägning

Om du vill avsluta ditt abonnemang, gör du det enkelt på Mina sidor. Tjänsten fortsätter att gälla under den tid du har förskottsbetalat och avslutas därefter automatiskt. Dina prenumerationsuppgifter hos vår betalningspartner Bambora raderas i samband med att ditt abonnemang avslutas.

Uppdateringar av CQme-appen

Du måste se till att din telefon tillåter uppdateringar av appen för att säkerställa att du alltid har den senaste versionen av appen

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl.

Vill du utöva ångerrätten, ska du skicka, via email, ett tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet.

Om du frånträder detta avtal, kommer vi att betala tillbaka alla betalningar för ditt abonnemang som vi har fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv använt vid abonnemangets start. Observera att kostnader som uppstått genom användande av tjänsten, som t.ex larmcentral, väktarutryckningar och skickade SMS, inte återbetalas. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

Tvister

Eventuella tvister avgörs i allmän domstol i Sverige.

Köpvillkor

Våra köpvilkor hittar du här.

Företagsinformation och kontakt

Du hittar vår företagsinformation här och om du vill kontakta oss, kan du göra det via vår kontaktsida.